מידע להרשמה

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד

שכר הלימוד עבור מרצים במכללות להכשרת עובדי הוראה, במכללות האקדמיות ובאוניברסיטאות בלבד הוא 800 ₪, המותנה בשליחת אישור העסקה לשנת תשפ"ד או במילוי טופס הצהרה בעת הרישום.
שכר הלימוד למי שאינו מרצה במכללות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות:

שנה א': *3,000 ₪

שנה ב' ו-ג': *2,400 ₪

 •  10% *לנרשמים עד 31.8.2023
 • שכר הלימוד לנרשמים בשנת שבתון הוא  6 ש"ש

תנאי קדם לקבלה לבית הספר להתמחויות

 • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה
 • ניסיון בהוראה ו/או בהדרכה במכללה אקדמית לחינוך
 • העסקה בהיקף של שליש משרה לפחות במכללה להכשרת עובדי הוראה במהלך ההתמחות

חובות המתמחים

 • נוכחות ב-80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים
 • הגשת מטלות במהלך שנת הלימודים
 • הגשת מיזם (פרויקט) יישומי ו/או מחקרי בסיום כל שנת לימוד

תעודות ואישורים

בסיום לימודי ההתמחות הלומד יקבל אישור על סיום לימודי ההתמחות, גיליון לימודים ותעודת התמחות בהיקף של 180 שעות מטעם מכון מופ"ת, בכפוף לעמידה בכל חובות ההתמחות.

מרצים במכללות להכשרת עובדי הוראה המעוניינים לקבל תעודה שוות ערך לתעודת הוראה (כפל תואר לצורכי שכר בלבד) יכולים לשלב שתי התמחויות מאותו אשכול.

הקריטריונים לקבלת תעודה (כפל תואר לצורכי שכר בלבד):

 • על הלומד לעבוד כמרצה באחת או יותר מהמכללות להכשרת עובדי הוראה;
 • על הלומד לוודא במחלקת כוח האדם במכללה שהוא מועסק בה כי נפתח לו תיק עובד במשרד החינוך;
 • לימודי התמחות (חובה) במכון מופ"ת: יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים, בהיקף של 360 שעות;
 • מיזמים (פרויקטים) במסגרת ובנושא ההתמחות, בהיקף של 180 שעות;
 • לימודים קודמים: הכרה בלימודים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך שלא לתואר אקדמי, לכל היותר שש שנים לאחור, בהיקף של 180 שעות (יש אפשרות להכרה בפרסומים בכתב עת שפיט ובהרצאות בכנסים מדעיים).

דיווח למשרד החינוך עבור גמול השתלמות, גמול ביניים/כפל תואר בהתאמה, ישלח אך ורק עבור לומד שסיים את כל חובותיו ועמד בלוח הזמנים הקבוע בתקנון.

תיק אישי

לכל לומד תיק אישי הכולל: מסמכי הרשמה, גיליון מעקב לימודים, נושאי הפרויקטים, צילומי תעודות, זכאות לתעודה, גיליון לימודים ותיעוד שיחות אישיות.המצאת כל האישורים הנדרשים בתיק האישי היא באחריות הלומד.

מענק השתלמות

על המתמחה למלא את טופס הבקשה למענק ההשתלמות ולשלוח אותו למנהל לומדים במייל: mlomdim@macam.ac.ilיש להקפיד על רישום מלא ומסודר של כל הפרטים הנדרשים בטופס.המשתתפים בלימודי ההתמחות יוכלו להגיש בקשה למענק השתלמות על פי תקנות משרד החינוך, בכפוף להקצאות משרד החינוך.
המועד האחרון להגשת בקשה למענק שעות למשרד החינוך הינו 24 בספטמבר.
משרד החינוך לא יאפשר להגיש בקשות לאחר מועד זה.

נוהלי משרד החינוך

 • האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • מענק ההשתלמות הוא בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים בהתמחות למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף במשרד החינוך.

גמול השתלמות הינו לסגל האקדמי במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בלבד, בכפוף לאישור משרד החינוך.

נוהלי הרשמה ותשלום

ההרשמה להתמחות תתבצע באופן מקוון, באתר מכון מופ"ת. קישור לרישום יישלח לאחר ראיון אישי וקבלה ללימודים.
שכר הלימוד ייגבה במועד ההרשמה.

במקרה של ביטול הלימודים:

עד 24 שעות לפני פתיחת שנת הלימודים ייגבו דמי טיפול בסך 100 ₪
עד המפגש הרביעי כולל  יינתן החזר בגובה 70%  מעלות הפעילות, ובניכוי דמי טיפול בסך 100 ₪ .
במקרה של ביטול מתום המפגש הרביעי ואילך, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.
הרשמה להתמחות תאושר סופית רק לאחר הסדרת התשלום של שכר הלימוד המלא.
הכללים המלאים לביטול עסקה מופיעים בתקנון מכון מופ"ת בקישור שלהלן, והם הכללים המחייבים
https://store.macam.ac.il/terms-and-conditions/

ניתן לקבל את התקנון המלא גם במשרדי מכון מופ"ת, ביחידת מנהל לומדים.

ט.ל.ח

 

 

רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

  * שדה חובה