מידע להרשמה

שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ה

שכר הלימוד עבור סגל אקדמי במכללות להכשרת עובדי הוראה ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל הוא:

180 שעות לימוד: רישום להתמחות בת 180 שעות או רישום מראש לשתי התמחויות בנות 90 שעות כל אחת – 800* ₪

90 שעות לימוד בלבד בסמסטר א' או ב' -*600 ₪. (עלות 90 שעות נוספות  400 ₪)

*מחיר זה מותנה בשליחת אישור העסקה לשנת תשפ"ה או במילוי טופס הצהרה זמני בעת הרישום.

שכר הלימוד למי שאינו שייך לסגל אקדמי במכללות להכשרת עובדי הוראה ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל הוא:

180  שעות לימוד: רישום להתמחות בת 180 שעות או רישום מראש לשתי התמחויות בנות 90 שעות כל אחת – *3,000 ₪

90* שעות לימוד בסמסטר א' או ב' – *2,250 ₪  (עלות 90 שעות נוספות  1,500 ₪)

 • לנרשמים עד לתאריך 31.08.2024 תינתן הנחה של 10%

שכר הלימוד לנרשמים בשנת שבתון:

180 שעות לימוד – 6 ש"ש

90 שעות לימוד – 3 ש"ש

תנאי קדם לקבלה לבית הספר להתמחויות

 • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה
 • ניסיון בהוראה ו/או בהדרכה במכללה אקדמית לחינוך
 • העסקה בהיקף של שליש משרה לפחות במכללה להכשרת עובדי הוראה במהלך ההתמחות

חובות המתמחים

 • נוכחות ב-80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים
 • הגשת מטלות במהלך שנת הלימודים
 • הגשת מיזם (פרויקט) יישומי ו/או מחקרי בסיום כל שנת לימוד

תעודות ואישורים

בסיום לימודי ההתמחות הלומד יקבל אישור על סיום הלימודים, גיליון לימודים ותעודת התמחות מטעם מכון מופ"ת, בכפוף לעמידה בכל חובות ההתמחות.

מרצים במכללות להכשרת עובדי הוראה המעוניינים לקבל תעודה שוות ערך לתעודת הוראה (כפל תואר לצורכי שכר בלבד) יכולים לשלב התמחויות מאותו אשכול בלבד –  לרשימת האשכולות

הקריטריונים לקבלת תעודת הוראה (כפל תואר לצורכי שכר בלבד):

 • על הלומד לעבוד כמרצה מהמכללות להכשרת עובדי הוראה;
 • על הלומד לוודא במחלקת כוח האדם במכללה שהוא מועסק בה כי נפתח לו תיק עובד במשרד החינוך;
 • לימודי התמחות (חובה) במכון מופ"ת: בהיקף כולל של 360 שעות מאותו אשכול
 • מיזמים (פרויקטים) במסגרת ובנושא ההתמחות, בהיקף של 180 שעות;
 • לימודים קודמים: הכרה בלימודים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך שלא לתואר אקדמי, לכל היותר שש שנים לאחור, בהיקף של 180 שעות (יש אפשרות להכרה בפרסומים בכתב עת שפיט ובהרצאות בכנסים מדעיים).

דיווח למשרד החינוך עבור גמול השתלמות, גמול ביניים/כפל תואר בהתאמה, ישלח אך ורק עבור לומד שסיים את כל חובותיו ועמד בלוח הזמנים הקבוע בתקנון הלימודים של בית הספר

תיק אישי

לכל לומד תיק אישי הכולל: מסמכי הרשמה, נושאי הפרויקטים, גיליון לימודים ותיעוד שיחות אישיות.

באחריות הלומד לשלוח את המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לטבלה מטה, לדוא"ל: mlomdim@macam.ac.il לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים:

מענק השתלמות

המשתתפים בלימודי ההתמחות בהיקף של 180 שעות יוכלו להגיש בקשה למענק השתלמות על פי תקנות משרד החינוך, ובכפוף להקצאות משרד החינוך.

על המתמחה למלא טופס "בקשה להשתתפות במענק ההשתלמות" ולשלוח אותו למנהל לומדים במייל: mlomdim@macam.ac.il
 מועד אחרון להגשת בקשה למענק שעות למשרד החינוך הינו 24 בספטמבר.
משרד החינוך לא יאפשר להגיש בקשות לאחר מועד זה.

טיפול בבקשה למענק שעות תתבצע לאחר רישום ותשלום שכר הלימוד.

נוהלי משרד החינוך

 • האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • מענק ההשתלמות הוא בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים בהתמחות למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף במשרד החינוך.

גמול השתלמות הינו לסגל האקדמי במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות בלבד, בכפוף לאישור משרד החינוך.

נוהלי הרשמה ותשלום

 • האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • מענק ההשתלמות הוא בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים בהתמחות למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף   במשרד החינוך.

 

גמול השתלמות הינו סגל אקדמי במכללות להכשרת עובדי הוראה ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בכפוף לאישור משרד החינוך.

המעוניינים בגמול השתלמות – לאחר הרישום להתמחות יש לבצע רישום במערכת מצפן.

מידע לרישום במערכת המצפן יישלח על ידי מכון מופ"ת

עלות הרישום במצפן

נוהלי הרשמה ותשלום

ההרשמה להתמחות תתבצע באופן מקוון, באתר מכון מופ"ת. קישור לרישום יישלח לאחר ראיון אישי וקבלה ללימודים.

שכר הלימוד ייגבה במועד ההרשמה.

במקרה של ביטול הלימודים:

עד 24 שעות לפני פתיחת שנת הלימודים ייגבו דמי טיפול בסך 100 ₪

עד המפגש הרביעי כולל  יינתן החזר בגובה 70%  מעלות הפעילות, ובניכוי דמי טיפול בסך 100 ₪ .

במקרה של ביטול מתום המפגש הרביעי ואילך, מכל סיבה שהיא, לא יינתן החזר כספי.

הרשמה להתמחות תאושר סופית רק לאחר הסדרת התשלום של שכר הלימוד המלא ושליחת המסמכים הרלוונטים.

הכללים המלאים לביטול עסקה מופיעים בתקנון מכון מופ"ת בקישור שלהלן, והם הכללים המחייבים

https://store.macam.ac.il/terms-and-conditions

ניתן לקבל את התקנון המלא גם במשרדי מכון מופ"ת, ביחידת מנהל לומדים.

 

ט.ל.ח

רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

  * שדה חובה