נוירופדגוגיה יישומית

נוירופדגוגיה יישומית

התמחות חד שנתית – 180 שעות
נוסף על תעודת ההתמחות, הלימודים מוכרים לגמול ולמענק בכפוף לתנאי משרד החינוך, וכן לתעודת הוראה למרצים במכללות להכשרת עובדי הוראה (בהתאם לקריטריונים), לזכאים.

רציונל

נוירופדגוגיה יוצרת חיבורים בין מדעי המוח, פסיכולוגיה ופדגוגיה, במטרה להיטיב את דרכי ההוראה והלמידה. הנוירופדגוגיה מאפשרת להבין טוב יותר את האופן שבו אנו לומדים ומלמדים, לשפר על בסיס מדעי וממצאים אמפיריים את הפיתוח של שיטות הוראה ואסטרטגיות למידה, ובהתאם לכך להתוות מדיניות חינוכית.

תוכנית ההתמחות בנוירופדגוגיה יישומית היא הראשונה מסוגה בארץ, פרי פיתוחה של קבוצת חשיבה של חוקרי מוח, נוירופדגוגים ואנשי חינוך מובילים, המיועדת למרצים ולחוקרים לחינוך מהאקדמיה. מטרת התוכנית היא להוביל ולהטמיע את התחום במסגרות להכשרת מורים, כחלק מתנופה של יישום התחום במערכות החינוך השונות בארץ. המתמחים ייחשפו לחזית הידע ולמגמות העדכניות ביותר בתחום הנוירופדגוגיה בישראל ובעולם, ובסיום התוכנית ישמשו עוגן להטמעת תחום הידע במוסדות האקדמיים.

התחום משלב דיסציפלינות שונות, ומשום כך אוכלוסיית היעד גם היא מגוונת: מרצים, חוקרים ומדריכים פדגוגיים מדיסציפלינות שונות, בעלי זיקה לתחום, מהמכללות לחינוך ומהאוניברסיטאות.

  1. בעלי תואר שלישי או במהלך כתיבת הדוקטורט
  2. מענה על שאלון וראיון קבלה

התוכנית מקנה תעודת התמחות ב"נוירופדגוגיה יישומית" של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ"ת.

צירוף התמחות נוספת מהאשכול, בהיקף של 180 שעות, יכול להקנות תעודה שוות ערך לתעודת הוראה במכללות (בכפוף לנהלים).

תהיו בעלי ידע בין-תחומי נרחב במדעי המוח, בפסיכולוגיה, ובשילובם בפדגוגיה עדכנית.

תפתחו יכולת להפעיל שיקולי דעת בתהליכי הוראה-למידה-הערכה הנשענים על ידע מחקר המח.
תהיו חלק מקהילת עמיתים בתחום, ותצטרפו לשיח המתהווה בין חוקרי מוח לאנשי חינוך.

  • למה לי מוח עכשיו? מחקר נוירופדגוגי כמנוע לשיח פדגוגי-אקדמי חדשני;
  • סיפורי סבתא והמוח האנושי: נוירומיתוסים בהיבט מדעי וחינוכי;
  • מחקרי מוח והקשרם למנעד דרכי למידה, הוראה והערכה בתחומי התוכן השונים במכללה;
  • סטודנטים כלומדים עצמאיים: תפקודים ניהוליים ומטה-קוגניציה;
  • התפתחות מוחית תקינה ולא תקינה, וההתאמות לקידום ולפיתוח הלומדים בראי נוירופדגוגי.

ההתמחות תתנהל בחלקה פנים אל פנים ובחלקה מרחוק. בהתאם לחזונו ולהווייתו של התחום, דרכי הלמידה בתוכנית מגוונות, חדשניות ומבוססות מחקר נוירופדגוגי, ובהן ניתוחי מקרה, סימולציות, למידת עמיתים, למידה במרחבים משתנים, למידה מרווחת, סיורים, ניתוח ביקורתי של מאמרים וסרטונים, הרצאות מפי מובילי התחום בארץ.

התוכנית מקנה תעודת התמחות ב"נוירופדגוגיה יישומית" של בית הספר להתמחות מקצועית במכון מופ"ת.
תהיו בעלי ידע בין-תחומי נרחב במדעי המוח, בפסיכולוגיה, ובשילובם בפדגוגיה עדכנית.
תפתחו יכולת להפעיל שיקולי דעת בתהליכי הוראה-למידה-הערכה הנשענים על ידע מחקר המח.
תהיו חלק מקהילת עמיתים בתחום, ותצטרפו לשיח המתהווה בין חוקרי מוח לאנשי חינוך.

רוצים לשמוע עוד?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

    * שדה חובה