רבקה גרוס M.A

טיוטורית ומרצה בתוכנית

יועצת ארגונית ומנחת קבוצות בארגוני חינוך ובריאות. בעלת תואר שני בתקשורת ארגונית, ורקע של תפקידי ניהול ופיקוח במשרד החינוך. מלמדת הנחיית קבוצות, גישות טיפוליות להתמודדות עם תהליכי שינוי וצמיחה, לרבות הגישה המוטיבציונית באקדמיה. מכשירה צוותי מטפלים קבוצתיים בתחום קידום בריאות בכל קופות החולים בארץ, בדגש על הגברת היענות לשינוי אורחות חיים. מובילה קבוצות תמיכה והדרכה לאנשי חינוך, להגברת החוסן שלהם, להפחתת שחיקה ולפיתוח יוזמות בתחומים אלו