ד"ר עדו ליטמנוביץ

מנחה

עדו ליטמנוביץ כיהן כמנהל יחידת מחקר וחוקר חינוך, באקדמיה הלאומית למדעים; לפני כן, היה עורך משנה של כתב העת Journal of Levantine Studies והעורך המדעי של הוצאת מכון ון ליר בירושלים.בבית הספר להתמחויות לסגל אקדמי במכון מופ"ת עדו מנחה כתיבה עיונית ומחקרית.