מודלים לשילוב מוקים בלמידה היברידית

במפגש זה התארח החוקר והפסיכולוג החברתי איל רבין והציג ממצאי מחקרים אודות חוויית הלומד בקורסים מקוונים,פתוחים ומרובי משתתפים (MOOCs) וכן אינדיקטורים לניבוי שביעות רצון מלמידה בקורסים מקוונים אלה. בנוסף התחלנו דיון בנושא ניתוח מידע לימודי והוראתי (Learning Analytics) ואנו מתכוונים להמשיך לעסוק בנושא.
בהמשך המפגש ניתנה על ידי ד"ר ליאת אייל סדנה בנושא מודל ופרקטיקות לשילוב Mooc בהוראה אקדמית, תוצר של מחקר יישומי שנערך בנושא והמשתתפים למדו כיצד ניתן לעשות שימוש בקורסים אלה לצרכי הכשרת סגלי חינוך.